Tuesday, May 31, 2011

31 maj, 2011

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren, 31 maj, 2011Hälsningar från Federationen:


Vi kommer med viktiga nyheter åt er idag. Vi önskar att aktivera meddelandet vi skickade till er för länge sedan. När de flesta av världen ljusarbetare var mycket yngre än de är idag så fick det ett meddelande nedladdat i en form som ikoniska bilder, som de visste var av speciell vikt för dem även om de inte visste varför. Detta meddelande tolkades av de flesta av er som en lång rörledning, liknande en oljeledning, med många ventiler som kontrollerades av hjul som stängde av eller öppnade flödet. Bilden var att vara redo för att göra er beskärda del genom att vrida det rätta hjulet precis vid rätt tid och synkroniserat med alla andra hjul som vrids längs med hela ledningen, så att flödet var jämnt och smidigt. En del av er tolkade denna ikoniska bild annorlunda, men meddelandet var det samma. En del av er har glömt bort meddelandet, så vi påminner er nu att vakna upp under dessa sista ögonblick innan avslöjandeprocessen startar och för in en virvelvind av aktiviteter som till slut kommer att leda till upplyftningen.

Förvänta er ett flertal uppvisningar av hundratals lysande klot typ av visning i många olika städer runt om i Europa och Nord- och Sydamerika under de närmaste veckorna. Vi testar ett flertal visningsmönster som vi ämnar använda efter ett ”hårt” avslöjande och detta är i preparation för detta.

Vi har observerat HAARP användandet av Illuminati och uttalar våra varningar att sådana medvetna missanvändningar som har pågått och är planerade inte längre kommer att tolereras. Mid-West i USA måste lämnas i fred från dessa attacker, och ytterligare användning, även under en täckmantel av ”testning”, är inte längre ett alternativ.

Vi har åter öppnat våra diskussioner i våra egna råd om våra egna avslöjanden till er av foton och videos av våra olika arter, men återigen så har ingen consensus uppnåtts. Vi kommer att fortsätta att driva fram en sådan resolution då vi anser att det är en tvingande nödvändighet för hela processen.

Vi uppskattar mycket era tankar och känslor av kärlek som strålar mot oss och är mäkta imponerade av er förmåga att förbli optimistiska med tanke på de situationer som gör sig gällande för er på en daglig basis. Var snälla och vet att vi är med er vid dessa ögonblick. Fortsätt att le och älska, och ha alltid medlidande, då dessa kommer att tvinga dem med ringare intentioner bort från er.

Var i frid.
 

Channeler: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

Sunday, May 29, 2011

28 maj, 2011

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren, 28 maj, 2011Hälsningar från Federationen:


Hälsningar från Federationen:

Vi önskar att prata direkt med er om ett antal ”mjuka” Avslöjandefrisläpp som nu händer från er värld, särskilt då det gäller video bilder av olika ET arter. Vi kan inte uttala oss om alla av dem, men det finns en del som i sanning är bilder av andra arter. Vi tror att detta är nästa nivå av avslöjanden som är planerade av era regeringar, då de ser det som nödvändigt för er att vänja er vid dessa bilder. Det är en del av den planerade exponeringen av vår närvaro på er värld. Medan en del av oss ser ut som ni är andra mycket annorlunda i utseende, och denna preparation måste äga rum så att ni kan nå en nivå av avslappning om hur vi ser ut.

Vi har i själva verket diskuterat inom våra egna råd om att skicka er våra egna bilder av denna anledning. Vi har inte än nått någon riktig consensus även om vi har uppfattningen att sådana bilder skulle hjälpa er en hel del i detta avseende. Nu är Avslöjanden står närmare än någonsin så kan det fortfarande hända.

Det flesta tror att de kan acceptera vårt utseende när de ser våra olika former, men även de som är bäst förberedda kan fortfarande hoppa till när de ser hur några av våra arter ser ut. Denna preparation är då ett nödvändigt steg i processen och ett steg som ni kan acceptera som ett tecken på att Avslöjandena står nära. Vi tror att dessa bilder kommer i framtiden att fortsätta att visas upp i er media utan ett ord om varifrån de kommer, då ni blir mer och mer bekanta med olika former.

Ni har blivit genetiskt utformade för länge sedan med en tendens mot xenofobi. Det är en del av ert genetiska uppsättning och något vi har tagit i beaktning i Avslöjande processen. Medan vi uppmuntrar er villighet att se oss som vi verkligen är, så inser vi att ni kommer att ha en biologisk tendens att hoppa till, så att säga, när det gäller vissa av våra arter. Se inte ned på varandra på grund av denna reaktion. Se det istället för vad det är. Vet att när vi kommer, så kommer vi att agera med yttersta diplomati för era känslor och förutfattade meningar.

Vi närmar oss nu och det är dags att preparera i enlighet med det. Se dessa tecken runt omkring er för vad de är. Er nivå av uppspänning är direkt relaterad till den nivå av sanning som ni känner i ert hjärta. Använd detta som ert slutliga filter för att guida er i dessa frågor. Var fulla av glädje för vad som kommer.

Var i frid.


Channeler: Himmelsvandraren
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


 Translations


Thursday, May 26, 2011

25 maj, 2011

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren, 25 maj, 2011Hälsningar från Federationen:


Hej till alla som tjänar oss vid denna tid. Vi skickar vår kärlek och energi till er. Vi önskar ta upp en viss fråga som har rests av grupper bland er då det gäller tidsplanen. Ja, vi kan inte bestämma med säkerhet om avslöjandena. Vi använder bara vårt bästa omdöme, med tanke på den bredare informationen och resurser som vi har tillgängliga till oss i dessa frågor. Vi kan inte kontrollera hur era regeringar och individer gör dessa beslut och hur de implementeras. Även om vi lätt kunde göra så, så är det inte det högre sättet. Dessa beslut fattas av människor med alla mänskliga svagheter som kommer med er densitet i den tredje dimensionen. Men, vi är relativt säkra att det kommer ett uttalande snart, vilket blir porten till avslöjandeprocessen.

Vi har observerat många konversationer som involverade makteliten i era länder och har gjort så under en mycket lång tid nu. Vi är uppmuntrade av de konversationer som vi hör och minskandet av Illuminati diskussioner om sabotage. Dessa konversationer har i själva verket sinat. De har bytts ut mot en viss lugn beslutsamhet att detta måste ske och de som måste göra det måste modigt gå fram för att utföra uppgiften. Vi har försäkrat de vid makten att de har vår välsignelse för att gå framåt i detta avseende.

Vulkanutbrottet var en mindre justering av Moder Gaia i hennes ansträngningar att finskjustera processen som hon måste genomgå innan upplyftningen. Vi förväntar oss inga fler sådana aktiviteter på kort sikt i detta avseende.

Titta på den Europeiska businesskonferensen och sök efter tecken på att de diskuterar avslöjandena. Det finns redan diskussioner bland dem om att patentera vissa existerande teknologier för att dra nytta av dem när avslöjandena infaller. De kan inte ta med i beräkningen hur vi kommer att distribuera dessa teknologier direkt till folket och folket kommer inte längre att tillåta en blind vinsttagning på vad som skall vara fritt för folket. En av dessa teknologier är en enhet för att ”spela upp” alla dessa diskussioner som skall användas som bevis i era världsdomstolar. Använd alla dessa teknologier vist och så kommer de att mycket gynna er alla.

Le, för ni är av ljuset och har blivit inbjudna att bli kosmiska varelser. Det finns en hel del uppspändhet här då vi väldigt mycket vill visa er allt det som har förnekats er och att välkomna er som besökare till våra kulturer och samhällen för de som vill lära sig. Var reda, vara i glädje och

Var i frid.


Channeler: Himmelsvandraren
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


 Translations


Tuesday, May 24, 2011

24 maj, 2011

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren, 24 maj, 2011Hälsningar från Federationen:


Vi har ofta varit frestade att avslöja alla hemliga förhandlingar som pågår, både för att avancera avslöjandena och förhindra de som skulle orsaka er skada, en diskretion är ett bättre värde, som de säger, och vi har ine och kommer inte att dela med oss av sådan information då vi ser det som nödvändigt för att avancera vår sak.

Då vi kan kommer vi dock att tillåta en titt på vad som händer bakom scenen, så att ni kan få en bättre förståelse av vad som händer där. Till exempel, det finns de bland er en maktelit som inte är vilka de förefaller att vara, trots ett normalt uppförande. De arbetar outtröttligt för avslöjandena och allt som det signalerar för framtiden av mänskligheten.

För er som är av denna sort, sätt ihop pusselbitarna själva. Se till vem vid de högsta nivåerna av er världs regeringar som för närvarande har möten med högsta företagsledare under förklädnad att utveckla affärer i dessa länder. Mycket mer händer bakom scenen än bara en diskussion om vem som får de bästa handelsvillkoren. Det finns möten som är planerade, för det mesta, mellan stora företag och regeringar för att diskutera tidsplaneringen och implikationerna av avslöjanden för er planet. Vi ger er en ledtråd: se på var stora företag som utför kontrakt till regeringar och var deras representanter befinner sig i världen just nu.

I allmänhet så talar ledare av regeringar med stora företag på detta sätt av ett antal anledningar, men viktigast av allt därför de kontrollerar regeringarna idag. Av samma betydelse är det faktum att regeringar har identifierat den globala finansiella businessen som varande den som mest påverkas av avslöjandena, så det är av kritisk vikt att förbereda på den nivån. Ni är redan medvetna om de religiösa implikationerna av avslöjandena och de förberedelser dessa organisationer redan har gjort.

Gör inga misstag. Stora företag är medvetna om dessa utvecklingar och har börjat sina egna program för avslöjanden. Det är inte alla företagsledare i världen som är undersåtar till Illuminati. En del är upplysta. Se hur de börjar skicka ut information i sina egna företag och ni kan själva se sambanden. Det är en sak att berätta för er och en helt annan sak för er att upptäcka sanningen själva. Vi visar er bara den rätta riktningen.

Titta upp och säg hej och så kommer vi att nicka i er riktning med kärlek och energi för alla att dela. Var glada, optimistiska och uppspända. Ni förtjänar alla dessa känslor.

Var i fred.


Channeler: Himmelsvandraren
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


 Translations


Monday, May 23, 2011

21 maj, 2011

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren, 21 maj, 2011


Hälsningar från Federationen:


Det är många som idag pratar om en ”hänryckning” som skall äga rum i er värld. Så blir det inte. Men se inte ned på eller förakta de som lägger fram denna syn. De är bara felinformerade. Våra Kära Ljusarbetare, det finns i själva verket de som skulle se på er på samma sätt på grund av de meddelanden som ni lägger fram för att hjälpa andra. Se detta istället för vad det är. Dessa själar kan inte hjälpa att de känner samma energier som flödar in i er värld som ni kan. De tolkar dem bara enligt sin ideologiska ram.

Vet att saker och ting rör sig snabbt nu. Katastrofen som var förväntad att införas av de mörka tjänarna har undanröjts. Förnuftet har segrat, i viss utsträckning. De tror nu att lämna planeten är deras enda flyktväg, för rättvisan blir snabb när processen väl sätter igång. De är som ett bortskämt barn som till sist inte kan få det som han vill. De vill hellre implodera än att ta förnuftet till fånga.

Vi förstår att vissa hemliga förhandlingar har ägt rum på senare tid, där ledare av ett flertal av era utvecklade länder har diskuterat det bästa sättet för att göra uttalandena. De har diskuterat ett gemensamt uttalande, liknande era toppmöten och konferenser som äger rum då och då mellan era nationer. De har också diskuterat att tillsätta en nation för att tala för alla, och förbigå Förenta Nationerna och dess auktoritet, trots att denna enhet skulle bäst agera i den mänskliga rasens intresse. Denna brist på en gemensam uppfattning om vad som skall göras har stoppat deras framfart. Men de vet att tiden är knapp, och det förefaller att en av era nationers ledare verkligen kommer att gå framåt för att ta det första steget med eller utan en välsignelse från de andra.

En naturkatastrof kommer snart att äga rum, med en ringa effekt, som en del kommer att skylla på de mörka krafterna, men så är inte fallet. Det är Gaia som gör förskjutningar för att preparera för vad som är oundvikligt. Även er mor, vid detta stadium, gör sitt bästa för att minimera chocken för er, så mycket älskar hon alla som bor på henne.

Var i fred

Channeler: Himmelsvandraren
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

20 maj, 2011

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren, 20 maj, 2011


Hälsningar från Federationen:


Vi så förtjusta att vi kan fortsätta dessa uppdateringar. Som vi har förklarat så är allt redo för Avslöjandena från er sida. Era olika regeringar kommer snart att agera på detta. Alla förväntar sig att Amerikanarna kommer att leda vägen, men vi ser att deras President kommer att förhala frågan, men rädsla för fysisk hämnd för hans uttalanden och att i själva verket så kommer en av ”Tredjevärlden länderna” att leda vägen i detta avseende, snabbt följt av Västländerna som kommer att påstå att Avslöjandena var deras egen idé.

Vi har likväl observerat er företagsvärld och de har blivit informerade om denna utveckling. De har diskuterat på de högsta nivåerna i deras organisationer på vilka sätt de kan dra nytta av detta uttalande. De har inte, och kan inte, förstå Upplyftningsprocessen och hur det kommer att förändra, för alltid, det sättet på vilket ni opererar. De förstår det bara från en vinst mentalitet, så de inför snabbt planer för att adoptera denna nya teknologi i deras affärsmodeller. På kort sikt kommer de att dra nytta av dessa förändringar. När vi sedan tar vår rättmätiga plats som er Familj och då ni bjuds in att bli Kosmiska Medborgare, så kommer dock bilden att bli annorlunda, för vi kommer att introducera dessa förändringar, via kunskap och teknologi, som er affärsvärld inte kommer att kunna hantera. De kan i själva verket inte ens preparera för dessa utvecklingar.

Vi ser hur detta snabbt mognar fram, och det förefaller att ett stort uttalande kommer innan slutet av juni månad. Medan det inte kommer att skaka jorden så kommer detta uttalande att bana vägen för de scenarion vi har preparerat för Avslöjanden och till sist Upplyftningen. Nationen som väljer detta uttalande först kommer att leda Mänskligheten in i framtiden, då vi kommer att se till att deras mod belönas, så att säga. Ingen nation kommer dock medvetet att lämnas på efterkälken. Vi förutser, som en av konsekvenserna av Avslöjandena, att det blir en gradvis nedbrytning av nationella gränser till förmån för en mänsklig ras. Ta bara inte fel dock, då detta inte kommer att uppnås snabbt. Även Upplyftningen måste assimileras med tiden – något på den nivån.

Alla de planer som vi har pratat om kommer då att sättas i rörelse, inkluderande utdelandet av fonder för att stabilisera världsekonomin och för den Internationella Domstolen att skipa rättvisa inför alla dessa som har förbrutit sig mot den mänskliga rasen. Som ni har sett så har ett ”mjukt” Avslöjande redan varit igång under en viss tid. Medan detta uppmuntras av oss så är det er regerings sak att välja vad, hur och när detta avslöjas för er på detta sätt. Men detta kommer inte att vara nödvändigt mycket längre då det ”hårda” Avslöjandet, som är planerat av era egna regeringar är långt framskridit.

Var positiv i allt ni gör. Skicka er kärlek till alla i världen och vet att ni snart kommer att kallas för att bli Kosmiska Varelser. Vi är inte era gudar, utan era bröder och systrar.

Var i fred
Channeler: Himmelsvandraren
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

18 maj, 2011

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren, 18 maj, 2011Hälsningar från Federationen:

Låt idag vara en dag av glädje i era länder. Formaliteterna för Avslöjandena har avslutats och vi väntar nu på slutordet. Processen för Avslöjanden väljs av era regeringar i enlighet med deras egen agenda, men den kan inte bli försenad på något sätt. Vi har låtit era individuella regeringar välja tidpunkten för Avslöjanden och det sättet på vilket det levereras, då vi sätter i era händer det sättet på vilket och tidpunkten vid vilken ni ges sanningen.

NI kan på det sättet som ett folk hantera era känslomässiga, mentala och psykiska reaktioner till nyheterna. Inte förrän då kan vi öppet bekräfta vad era regeringar har avslöjat.

Gör inga misstag. Detta Avslöjande är en livsomskakande händelse. Det kommer i sig självt att förändra allt som ni som ett folk och som en kultur någonsin har varit. Medan saker och ting kan förefalla att vara desamma under dagarna och veckorna efter denna händelse så kommer allt att radikalt förändras. Detta var huvudanledningen till att vi inte kunde ta oss an Illuminatis illdåd under så lång tid. Men vårt mandat kommer från en mycket högre källa nu. Avtalen är nu signerade, och ni så att säga är redo för fyrverkeriet. Det är i högsta grad en spännande tid. Vi har dock en viss bävan eftersom vi är väl medvetna om att det finns de bland er som bara har blek aning om deras egen upplyftning. Vi har förtroende att ni som ett folk kommer att föra varandra framåt till ett nytt medvetande. Då Avslöjandena kommer att göra precis detta för er. Upplyftningen är en pågående process och Avslöjandena är det första större steget för att föra er framåt.

Avtalen innehåller en paragraf för världsdomstol att skipa rättvisa för de som deltog i illdåden under Illuminati. Ni kommer att bli förnöjsamt överraskade utav snabbheten med vilken denna klausul genomdrivs, då det finns många som söker rättvisa. Ni kommer också att bli positivt berörda av hur ni som ett folk kommer att reagera med medlidande och barmhärtighet för de som har förorättat er, trots ert långa lidande. Detta är ett tecken på ert förhöjda medvetande, och vi har tagit denna förhöjning med i beräkningen när vi bestämmer hur rättvisa bästa skipas på er värld. Bara de med högst vishet bland er, och inte de som söker blind rättvisa och hämnd, kommer att leda denna process. Det kommer att förefalla mycket naturligt.

Bra gjort! Ni har till slut kommit till vägskälet för er mänskliga existens. Rädsla är en illusion. I sanning, allt kommer att avslöjas.

Var i fred.Channeler: Himmelsvandraren
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
13 maj, 2011

The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren, 13 maj, 2011


Hälsningar från Federationen:

Vi har valt denna nya kanaliserare för att införa en annan vinkel på informationen som för närvarande tas emot på er planet angående de kommande händelserna, vilket inkluderar avslöjanden och Upplyftning.

Vi är en liten grupp inom den Galaktiska Federationen som nyligen har tillåtits att uttrycka vår uppfattning om dessa händelser. När vi säger liten så vill vi säga att detta är relativt. Vår grupp representerar en faktion av Federationen som innefattar många planeter.

Vi vill prisa alla varelser av ljuset för deras arbete upp till denna punkt. Om ni bara visste hur nära ni står till mognandet av våra gemensamma planer, så skulle ni dansa runt omkring på gatorna. Vi bidrar med vår röst efter medhåll från Hatton och efter noggrann beaktning av om det skulle vare er till nytta om ytterligare röster kommer igen från vår.

Vi har valt ett nytt medium, obekant för tillfället, som vi kan lita på levererar meddelandena med självförtroende och förmåga.

Tiden har kommit. Tiden är nu. Ni har ett gammalt ordspråk som säger, ”De som inte är del av lösningen är del av problemet”. Använd det som en guide i dessa avseenden. Det hela kommer nu att göra en sådan framfart att ingen kraft kan stoppa det. Det är gudomligt förordnat. Vi är i sanning ärade att vara en del av hela detta Projekt.

Er väg kan inte påbörjas förrän Avslöjandena är uppnådda. Detta är nu ett avgörande för alla framtida händelser och det första fasta beviset som ni kommer att ha för att vad vi har sagt till er genom dessa diskussioner och genom dessa olika källor är sant. Avslöjandena står nära. Vi vill inte ”sätta moroten på pinnen” längre. Det är här nu. De vid makten känner till denna sanning och de mörka tjänarna är rädda för friheten som denna sanning kommer att avslöja för hela mänskligheten. Det är i sanning en avgörande händelse.

Det är därför som det har tagit så lång tid och varit så svårt att koordinera. Tänk er mardrömmen med att koordinera händelserna som ledde till er D-dag invasion. Multiplicera detta med en exponentiell faktor så får ni en idé om vad vi hanterar från vår sida. Mycket av vad som bestämmer era mänskliga reaktioner, känslor, kulturella fördomar, den oberäkneliga mänskliga karaktären, har samtliga tagits med i vår beräkning. En del av det har tolkats för oss, som ni skulle använda er av en tolk för att förstå ett annat språk. Ja, trots vårt teknologiska avancerande så har även vi problem att ibland förstå oss på det mänskliga sinnet. Dessa faktorer har försenat denna händelse och förskjutet det mer och mer.

Vi har dock våra ”orders” också. Vi har blivit tillsagda, så att säga, att påskynda avslöjandena. Kabalen kommer antingen att avgå eller bli överkörd. I vilket fall som helst så kommer de ställas inför rätta. Ni kan vara övertygade, att i denna fråga så kommer vår teknologi att avslöja sanningar i era domstolar, som är obestridliga. Vi kan spela upp konversationer som gjordes vid hemliga uppgörelser utav Illuminati som kommer att döma varje aktör, liten eller stor, för deras brott mot mänskligheten. Detta är denna grupps ansvar efter Avslöjandena. Lita på att alla förhandlingar har blivit dokumenterade och rättvisa kommer att råda.

Var snälla och gör er redo nu. Tiden är i högsta grad kort och Avslöjandena kommer, först från era egna regeringar, som vi har planerat, och sedan genom ert eget handlande. Vi står redo att tjäna er, med ära. Vi är så stolta att ni snart kommer att bli kosmiska medborgare och våra systrar och bröder.

Var i fred.Channeler: Himmelsvandraren

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se