Wednesday, August 10, 2011

August 10, 2011


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren,  10 augusti, 2011Hälsningar från Federationen:


Vi har sett hur Illuminatis effekt har minskat så mycket under en så kort tidsperiod att det är uppmuntrande då det gäller uttalandena om Avslöjandena. Vi ser att de sista av de som står emot i själva verket är vilda militära enheter från ett flertal av era regeringar och som inte vill ge upp deras håll på makten. En del av dessa är av den religiöst fundamentala sorten, så vi ses som ett stort hot mot dem istället allierade som vi är med mänskligheten. Dessa grupper, numera bortkopplade från varandra och opererande individuellt, följer dessa kanaliseringar för att avgöra vilka fördel de kan hitta över oss. De kan inte någonsin tänka sig den utsträckning och karaktär av vår teknologi. De har fått ta emot teknologi som har matats till dem av olika självtjänande raser under åren och de tror att dessa teknologier är spetsarna av vad som finns därute bland de olika raserna av varelser i universum. De begår ett sorgligt misstag. De fick bara ett litet antal lösryckta teknologier för dessa rasers eget skydd. Det kommer inte i närheten av nivån på vår teknologiska kapacitet.

Som vi har diskuterat med er så kan alla händelser som har inträffat göras tillgängliga genom vår teknologi. Denna teknologi är i själva verket tillgänglig för dessa vilda grupper och används för närvarande av dem. Vi vet precis vad dessa grupper har för sig, vad deras nästa agerande är, och vad deras slutgiltiga planer är. Vi har redan visat er hur lätt det är att för oss att stänga av era kärnvapen, inaktivera bärande raketer som skulle leverera dem, och på annat sätt orsaka avbrott i militära operationer. Vi säger dessa saker till er inte för att skryta om vår styrka, utan för att låta er veta att vi kunde, vid vilken tidpunkt som helst, ta över er planet med våld om vi så ville. Det är inte vår intention. Vi är här i Kärlek och omsorg för er, våra bröder och systrar. En del av er förstår detta, andra, som dessa vilda grupper har ideologier som förblindar dem inför sanningen.

När dessa vilda element sätter sig vid bordet för att vara en del av överenskommelserna som så många andra av Illuminati redan har gått med på så anser vid det vara säkert för att göra avslöjanden. En del av de pågående fördröjningarna av Avslöjandena beror detta motstånd. Våra diplomatiska grupper har varit i kontakt med representanterna för dessa grupper, men det är svårt att diskutera dessa frågor med dem.

Då oroligheterna växer runt omkring er värld, blir oro och rädsla det dominerande tankemönstret hos många. Detta tankemönster kommer att ta över planeten om inte ni, som har varit förbereda en så lång tid, omintetgör dessa känslor med Kärlek och Medlidande. Det är ert ansvar att bringa dessa sanningar till så många som ni kan. Vi föreslår att ni talar naturligt om dessa frågor såsom om alla redan känner till dem. På detta sätt får ni en öppning och en djupare diskussion om dessa frågor kan påbörjas som en sätt att övervinna rädsla med kunskap.

Tiden blir allt kortare för varje dag. Om dessa vilda element inte når en överenskommelse med våra utsända snart har vi inget annat val än att gå förbi dem i de arrangemang som kommer att göras. Vi är relativt säkra på att era ledare, och många av de före detta Illuminati, kommer att bana en väg för en så smidig transformation som möjligt, trots frånvaron av dessa grupper i överenskommelsen.

Vet att vi är med er hela tiden och kommer aldrig att överge er åt den gamla ordningens påfinningar. Er tid för att bli Kosmiska Medborgare är kommen. Vi vet att ni är mogna uppgiften och vi väntar med spänning på ert accepterande av vår inbjudan.Var i frid.


Channeller: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan  Translations


August 2, 2011


The Galactic Federation through Wanderer of the Skies


Himmelsvandraren,  4 augusti, 2011Hälsningar från Federationen:


Det finns smygande Avslöjande som nu sker, vilket är mycket lovande i och med dess förmåga att leda till uttalandena som det inte kommer att kunna tas fel på för var och en av på er planet. Observera noggrant dess effekter då de sprider sig som vågor från källan.

Vi vill lägga fram ett sannolikt scenario för Avslöjandena som de kommer att infalla på er planet. Efter det ”Stora Uttalandet” tar det en tid av flera dagar eller en vecka då det inte sägs något mer officiellt i frågan. Det är under denna korta tid som den största rädslan och missförstånden kan sprida sig. Det är också under denna tid som ni alla kommer att ombes att göra er del för att behålla en känsla av balans och lugn och instifta det genom ett exempel, i alla som annars bli panikslagna. De officiella kanalerna kommer att förmedla bitar här och där av information under denna tidsperiod, men inget mer av större påverkan kommer att släppas ut. Detta kommer dock inte stoppa nyhetsmedia och andra från att spekulera, göra förmodanden och skapa rädsla. Det ursprungliga uttalandet kommer att göra det klart att det absolut inte finns någon fientlighet, men de som vill skapa rädsla baserad på spekulationer kommer att arbeta hårt i vilket fall som helst.

Efter denna korta period efter uttalandet kommer ledarna i er värld att sätta en tidsram för ett möte med representanter för Federationen. Vi har noga valt ut en grupp för att bli den första att ha en öppen kontakt med er. Denna grupp kommer förhoppningsvis att skingra en stor del av den rädsla som folket kommer att ha angående vår närvaro, våra motiv och vår teknologi i relation till er säkerhet. Denna grupp kommer att presenteras till all nyhetsmedia och kommer att vara tillgängliga att svara på alla frågor som ställs. Det blir inte något område som inte kommer att tillåtas, inga hemligheter kommer att hållas, inga gömda motiv. Vi vill bara att alla får tillgång till sanningen om vilka vi är.

Det är uppenbart att deltagarna i Förstakontaktgruppen kommer att se mänskliga ut, eftersom detta kommer att påverka er ras på det minsta möjliga sättet. Bara senare när de flesta har funnit sig till rätta med vårt utseende och ändamål här kommer de bland oss med ett annorlunda utseende att träda fram. Vi har ingen tidsram för den andra gruppens kontakt med er. Vi kommer istället att utvärdera er reaktion till den Första Kontakten innan vi bestämmer oss för när det är bäst att göra detta framträdande.

I största sannolikhet så kommer avtäckandet av våra skepp efter den Första Kontakten, för att låta er bevittna dem på ett mer öppet och oslöjat sätt. Dessa avtäckanden kommer att äga rum på ett stort avstånd till en börja med, men det blir inget av med undanmanövrar för att undvika Illuminati’s försök att ta skjuta ned dem. Efter detta inledande avtäckande så kommer allt mer närgående överflygningar och beroende på er reaktion och sinnestillstånd så kanske vi avtäcker en del av våra stora hangarskepp. Detta blir ett beslut som enbart beror på era framsteg, då vi är helt medvetna om att Hollywood har programmerat era sinnen att associera våra skepp av denna storlek med fientlighet.

När väl de inledande kontakterna är genomförda så kommer vi att sakta börja komma ned till folket och inte till era ledare, då det är er som vi framförallt vill kontakta. Vi kommer att göra detta först där vi känner att vi är mest välkomna så att andra, mer tvekande och skeptiska, kan beskåda på ett tryggt avstånd och observera vad som händer. Vi kommer sedan att bjuda in er ombord för att se vår teknologi, svara på era frågor om vilka frågor som helst (inga är förbjudna) och i allmänhet frossa i vår ömsesidiga vänskap.

Då saker och ting utvecklar sig vidare med era ledare, och när som planerna som redan är utvecklade för er, ekonomiskt, legalt och socialt, läggs på plats så kommer vår närvaro att bli än mer vanligt och vi kommer att börja sprida sanningen om dessa tider och vad det betyder för er mänskliga ras och Upplyftningsprocessen. Detta, vårt sanna mål för er, kommer att falla på plats om en naturlig konsekvens av denna kontakt.

Denna information blir överväldigande för en del, glädjande för andra, förbryllande för många. Sanning på denna skala kommer att sätta en del av er i ett tillstånd av förvirring då ni försöker att förstå vad som händer. Naturligtvis så kommer vi att assistera alla som behöver hjälp med sin justering, antingen spirituellt, mentalt eller känslomässigt. Vår hjälp ges fritt med Glädje och Kärlek.

Vi ger er denna information så att ni kan förbereda er därefter. När tiden kommer så går allt mycket fort och vi vill att ni är så väl förberedda som ni kan. Precis som soldater i krig så kan ni förbereda er så mycket som möjligt, men aldrig bli helt redo för händelserna som utvecklar sig. Vi står redo för att guida er, i Kärlek och djup beundran för er, våra bröder och systrar.

Var i frid.


Channeller: HimmelsvandrarenSvensk översättning: Per Staffan  Translations